Home

 

 

 

 

 

ห้องพัก
ร้านอาหาร
ร้านสะดวกซื้อ
รูปภาพ
กิจกรรม
แผนที่

 

บ้านลอนทราย ปราณบุรี

169/2 หมู่ 3 ต. ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

Tel : 032-630582, 081-7202306 Fax: 032-630582

e-mail : reservation@baanlonsai.com

www.baanlonsai.com